Kaikki satamassaan venettään säilyttävät toivotaan osallistuvan seuran järjestämään vartiointiin. Voidaksesi varata vartiovuoroja, sinun on rekisteröidyttävä järjestelmään sähköpostitunnuksillasi ja venepaikkanumerollasi. Jokaista venepaikkaa kohti voi olla vain yksi rekisteröitynyt käyttäjä. Kaupunginpaikan vuokranneiden pitää rekisteröityä joka vuosi uudelleen, koska kaupunki ei toimita venepaikkaluetteloa seuralle.

Jäsenen velvollisuus on hoitaa 2 kpl 4 tunnin vartiovuoroa kauden aikana. Jäsenen tulee itse varata vartiovuoronsa sivuilta. Jäsen saa tarvittaessa ulkoistaa vartioinnin toiselle henkilölle. Mikäli jäsen ei huolehdi velvollisuudestaan vartioida, voi hallitus päätöksellään antaa jäsenelle rahallisen sakon, jonka on määräksi on määritelty 200€/vartiovuoro (4h). Sakon maksamisen laiminlyönti johtaa venepaikan menettämiseen sekä jäsenyyden peruuttamiseen.

Comments are closed.