Olemme ihan tavallisia ihmisiä,
joilla on yhteinen harrastus

Jokainen jäsen on tärkeä, koska seuran toimintaa ja tiloja on alusta alkaen ylläpidetty talkoovoimin. Perusperiaatteena on ollut ottaa seuraan aktiivisia jäseniä, jotka haluavat olla mukana edistämässä omaa ja perheensä veneilyharrastusta. Navigaatio-osaaminen ja hyvät merimiestavat ovat seuran jäsenten ylpeydenaihe, joten pääsyvaatimuksena jäsenille on Suomen Navigaatioliiton merenkulkuopin tutkinto.

Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Suomen Navigaatioliiton hyväksymän merenkulkuopin tutkinnon suorittanut tai sellaista parhaillaan suorittava henkilö. Tutkinto on suoritettava liittymisajankohtaa seuraavan purjehduskauden loppuun mennessä. Varsinaisella jäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa, oikeus venepaikkaan, seuran viirin käyttöön ja katsastuspalveluihin.

Perhejäseneksi voi liittyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa elävä henkilö. Perhejäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä. Samassa perheessä voi toki olla useampikin varsinainen jäsen.

Kokelasjäseneksi voi liittyä merenkulkututkinnon juuri suorittanut tai sellaista parhaillaan suorittava henkilö. Kokelasjäsenyys voi kestää enintään kaksi purjehduskautta. Kokelasjäsenellä on puheoikeus seuran kokouksissa ja oikeus käyttää seuran viiriä, mutta ei äänioikeutta eikä oikeutta seuran venepaikkaan eikä katsastuspalveluihin.

Nuorisojäsenet ovat alle 18-vuotiaita. Nuorisojäsenen tulee suorittaa merenkulkuopin tutkinto viimeistään sen vuoden loppuun mennessä, jona hän täyttää 18 vuotta.

Comments are closed.